За нас

 Детска градина 44 "Валентина Терешкова" е съвременно детско заведение, с утвърдени традиции и добро име, в което се възпитават и обучават 150 деца от 3год. възраст до постъпването им в I клас.Намира се в в спокойния и най- чист квартал "Аспарухово" във Варна.

Детската градина осигурява:

 • Разнообразно и здравословно меню - от технолог по хранене и приготвяне в собствена кухня
 • Медицинска сестра, училищен лекар - системни грижи за детското здраве и профилактични прегледи
 • Пропусквателен режим през деня  - безопасност и опазване
 • Локална вътрешна инсталация - много добра отопляемост през зимния сезон


Работим по собствена Програмна Система, за първа, втора, трета подготвителна и четвърта подготвителна група.
Имаме собствени образователни проекти -"Книгите са приятели, книгите са учители", "Децата и Космоса", "Безопасно поведение на улицата и у дома" и др.

Допълнителни дейности по желание

 • ♦английски език
 • ♦училище за родители - Клуб "Млад родител".


За децата се грижат високо квалифицирани специалисти от: 12 детски учители - 75 % със специализации и квалификационни степени, музикален педагог, мед.сестра, 15 души помощно-обслужващ персонал, съзнателни и отговорни в работата си.

Учебна база

Състои се от две сгради:

 • Централната градина е открита през 1962 г., в специално построена сграда. Разположена е в непосредствена близост, на 50 м от Морския парк, Стадиона и Комплекса "Детски свят". В нея функционират 4 детски групи
 • Сграда - филиал е открита през 1989 г., в преустроена фамилна къща според всички стандарти за детско заведение. Разположена е в тиха улица до горската местност "Джанавара" и районното кметство. Функционира с 2 детски групи.

Всяка от групите се помещава в просторни /70 - 100 кв.м/ и светли занимални, самостоятелни сервизни помещения и гардеробни, отличаващи се със собствено цветово оформление, собствен стил и визия при организиране на предметно-пространствената среда. 

За децата са осигурени:

 • ♦съвременни технически средства 
съобразена с възрастовите особености дигитална образователна среда
 • ♦разнообразни игри и играчки
 • ♦спортни уреди и пособия
 • ♦образователно-игрови материали
 • ♦така необходимите за тази възраст нагледни средства - картини, учебни, табла, природен календар, детска библиотека и др.

Разполагаме с красив озеленен двор, с организирани детски площадки за отделните групи:

 • ♦пясъчник
 • ♦място за игри
 • ♦спортни уреди и пързалка
 • ♦цветни алеи, за които се грижат самите деца с възпитателите си
 • ♦спортна площадка за "мини-баскетбол"
 • ♦тренировъчна "Безопасно улично движение"