Събития и проекти eTwinning

сертификат за обучение
сертификат за обучение
 В резултат на обучително събитие , проведено през декември, 2019, "Learning Event 2019: Apps for all: ideas for the classroom "в платформата на eTwinning, главен учител Жечка Стоянова и учител Юлияна Колева  получиха сертификати за  професионално развитие.
Задачите на обучението бяха Web2.0 инструменти в рамките на класната стая, които да доведат до развитие на умения за творческо мислене и въображение при децата и учителите.

През 2019 година учител Юлияна Колева участва в краткосрочен проект " Европейски ден на езиците"
 
 

 

През м.юни, 2019  седем от педагозите  на ДГ "В.Терешкова" преминаха  обучение по  eTwinning, което да подпомогне работата им в платформата.