Трета А Лъвчета

  Трета А Лъвчечета

Ние сме децата от група "Лъвчета"!

Като всички деца ние сме:
смели, силни, умни!

  Умеем да:
пеем, рисуваме, танцуваме, конструираме!

Всеки ден се:
учим, трудим , играем , спортуваме, забавляваме!
Творим с:
любов, радост, талант, фантазия!


Правила на група ,,Лъвчета”  
                                                                           В детската градина
                                                                          има една дружина.
                                                                        ,,Лъвчета”се казва
                                                                             и правилата спазва!
 
  1. На разговора не пречи и знак с ръчичка направи.
  2. С играчките щом вече не играеш ти, на мястото тогава бързо ги сложи.
  3. Приятелите си уважаваме и тихо споровете разрешаваме!
  4. Думички вълшебни ние знаем,когато трябва да ги кажем се не маем:,,Моля”, ,,Благодаря”, ,,Извинявай”.
                                                     
Екипът на групата
Седмично разпределение
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Новини за Трета А Лъвчета

Игри и збавления на 15 септември в група Лъвчета

Игри и збавления на 15 септември в група Лъвчета

Игри и збавления в любимите ателиета на 15 септември в група Лъвчета