Аз обичам от сърце

19 Юни 2022
   Деца от група "Бърборино" участваха в конкурс за детски рисунки под надслов "Аз обичам от сърце", организиран от художествената галерия „Христо Цокев“  Габрово и Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)  Габрово .
„В конкурса участваха почти 300 рисунки от цяла България, като 80 от тях бяха на деца и ученици със СОП“, казва директорът на РЦПППО – Габрово, Росица Чернева-Тодорова.

  В художествената галерия се откри изложба на детските рисунки на деца и ученици със специални образователни потребности на тема „Аз обичам от сърце“. 
Рисунките са оценявани според възрастта на децата в следните 4 категории – деца в детски градини,
начална степен до IV клас , V – VII клас, VIII – XII клас. В същите категории са отличените рисунки и на децата и учениците със специални образователни потребности. Всички класирани участници получават грамота и предметна награда. 
Директор Анна Константинова връчи грамотите на децата от IV"б" група "Бърборино", пристигнали по пощата.