Безопасен интернет

25 Ноември 2019
 Младите педагогическите специалисти от Детска градина "Валентина Терешкова" бяха обучени в практически  умения за работа с интерактивна дъска и създаване на електронни ресурси, работа със софтуерни програми . Квалификацията беше насочена  към използването на  информационни технологии в заниманията по всички образователни направления и качеството на обучителния процес, като се съблюдава винаги електронната безопасност, независимо  от дигиталните средства. Обсъдени бяха рискове и решения, свързани с онлайн безопасността на децата.Информирани бяха и за тенденциите, политики и практики на 

Електронна безопасност в eTwnning