Група Бърборино и проекти по e Twinning

02 Декември 2019
 Главен учител Жечка Стоянова , учител Юлияна Колева и учител Оксана Бербат си сътрудничат по проект Play & Learn, който има за цел децата да развиват своите умения чрез игра. Всички парньори по проекта представят образователна игра, които останалите участници ще разучат и също ще представят пред колегите и децата от страните, участващи в проекта по e Twinning.