Група Мечо Пух и проекти по eTwinning

20 Ноември 2019
Децата от група "Мечо Пух" участват в два международни проекта по eTwinning, които започнаха през учебната 2019/2020 година:
"Christmas time - time for singing"

"Коледно време - време за пеене“
Play & Learn

"Играя и уча"

Ръководител на проектите от група "Мечо Пух" е  учител: Оксана Бербат.