Денят на народните будители

04 Ноември 2019
Така започна празничният Първи ноември, 2019 година - с цветя и българска възрожденска музика на живо,
в изпълнение на бивши възпитаници на детската градина!


"Любовта към Отечеството превъзхожда всички световни добрини.“ - Георги С. Раковски