Денят на Черно море в детската градина

01 Ноември 2019
“Най-сериозна заплаха за екосистемата на Черно море са замърсяването, свръхуловът на риба и неустойчивото развитие на крайбрежието. ”

В деня на Черно море децата от група "Слънчице" и "Бърборино "  напомнят, че всеки от нас може да помогне за опазването му - като не оставя боклук по плажа и не изхвърля безразборно найлонови торбички, не излива мазнини и опасни химикали в канализацията и пести водата.
"Аз обичам Черно море и ще го пазя" е мотото на стикерите, които група "Слънчице "подготви и подари на всички семейства от детската градина.
"Картичка от морето" пък получиха семействата от група "Бърборино". С детския призив "Черно море - моето, твоето , нашето.Пази го!" малките се надяват, че е дошло време за промяна на перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна система — нашето общо Черно море.