Добре дошла, пролет!

22 Март 2019
ДОБРЕ ДОШЛА

Излез и погледни
какви прекрасни дни!
Сред клони разцъфтели
са птиците запели.
И всеки млад листец,
и всеки бял цветец
към слънцето нагоре
е чашчица разтворил!
По градове, села
добре си ни дошла,
зелена, свежа, росна,
ти, пролет цветоносна!

Елисавета Багряна


На 22 март, 2019 година, децата от централна сграда на ДГ44 "Валентина Терешкова" с много настроение, песни и фолклорни игри посрещнаха пролетта в парк Аспарухово.