Електронна безопасност в детската градина

28 Ноември 2019
Защо електронната безопасност е важна за  детската градина?
Интернет е място, където любопитството и творчеството могат да процъфтяват. Въпреки това, когато става въпрос за образование, ние си даваме сметка, че има рискове и че е важно учителите да разсъждават по-критично, когато използват онлайн медии.
Онлайн безопасността (или електронната безопасност) включва основни принципи за използването на онлайн инструменти и ресурси.
Затова, в ДГ "Валентина Терешкова" се провеждат обучения, свързани с отговорното използване на интернет и с осигуряването на безопасна среда.
Обученията за електронна безопасност се провеждат и с непедагогическите специалисти. В специално създадената  от детската градина брошура са написани препоръчителни правила за възрастни и деца, при използването на интернет.