Здрави, бодри, весели растем!

20 Юни 2019
Игри "Точно в целта"
по Програма за лятна работа на ДГ 44 "Валентина Терешкова" 
на игрище в парк Аспарухово
Игри "Точно в целта"
по Програма за лятна работа на ДГ 44 "Валентина Терешкова" 
на игрище в парк Аспарухово