Многознайко и здравето

27 Януари 2021
"Много плодове ще ям,
да порасна силен и голям.
Но познавам ли ги аз?
Ще проверим в този час!"
Това беше мотото на група Многознайко за различните образователни
и занимателни дейности с децата, по повед Седмицата на здравето.