Обмен на добри практики

13 Октомври 2021
В първите дни на октовмри 2021 се проведе квалификация „Съвременни подходи и активни форми на обучение- обмен на добри практики от проект „За здрави и успешни деца  Еразъм+“.Запознаване с учене на открито.“
Учителите Василева и Спасова представиха иновативни европейски практики, от обучението им  по международен проект в Италия.Педагозите от ДГ44 „В.Терешкова" се запознаха с техники за ранно детско образование, неформално обучение, метод Монтесори, обучение на открито и подходът Реджио Емилия.