Обръщение

26 Март 2020
ОБРЪЩЕНИЕ
Уважаеми родители и учители,
Изтича вече втората седмица през която общуваме с Вас само онлайн,чрез съвременните технологии. Дали това е добре или не толкова само времето ще покаже, но едно е сигурно: че НИЕ, учителите и родителите от ДГ “Валентина Терешкова“ се свързахме по- силно в сплотена общност, за да осигурим спокойна атмосфера и емоционален комфорт за децата ни. Поради това основния приоритет в работата на нашия педагогически екип в т. нар. дистационна асинхронна форма на обучение е то да бъде:
- Интересно и съдържателно за децата;
- Да участват с помощта на родителите в разнообразни дейности по желание;
- Да изпитват положителни чувства и да им носи удовлетворение;
- Да се поддържа директна и индиректна връзка между децата, техните семейства и учителите;
- Да се справим с изолацията заедно.
Как ще продължим занапред?
За внасяне на яснота Ви изпращам следната информация :
1. Учителите не работят с децата на екран и не провеждат организиран обучителен процес, а само дейности с включване на обучителни елементи с игров характер;
2. Учителите насочват дейността си в помощ на родителите и усилията им да се занимават съдържателно и активно с децата си у дома. Предлагат се идеи  за обогатяване и разнообразяване на заниманията им с децата с полезни материали, създаване на възможности за обмен на идеи между родителите в групата.
3. Учителите препоръчват на родителите заниманията с обучителни елементи  на 5-6 год. деца да са с продължителност 20-30 минути, а на 3-4 год. по-кратки и предимно чрез занимателни игри за развитие и забавление.
4. Обратната връзка по изпълнение на различните дейности е по желание на родителя – могат да се качват продукти от дейността на децата, отговори на задачи и други по тяхно желание. Дейностите нямат задължителен характер за родителите.
5. Помощта към родителите може да се изразява в следното: разяснения, препоръки, отговори на задаваните от родителите въпроси, насочване към допълнителни източници на информация за ползване на образователни ресурси в сайтове като „Уча се“, „Новите родители“, Дечица. com, канал „Малчуган“ и мн.др., които съдържат занимателни дидактични игри, идеи за конструктивна и приложна работа, изработване на различни материали, идеи за изобразителна дейност, приказки у дома, включване и на др. институции/ напр. дейността на Държавен куклен театър-Варна, Народна библиотека „Пенчо Славейков“ Варна/
6. Подкрепа ще се оказва и при необходимост от съдействие на специалисти – психолог, логопед и др., като се обръщате към фейс-групата на Регионален център за приобщаващо образование– Варна, чийто адрес e:www.facebook.com/groups/
Уважаеми родители,благодарим за активността ви!
Уверявам ви, че учителите, както и аз сме приели своята отговорност и ще продължим да поддържаме духа на взаимната подкрепа и добро сътрудничество.
Уважаеми  учители, изказвам благодарност на всички за професионализма и разбирането, за адекватните действия в условията на физическа изолация.
Най-важното е да сме здрави и обединени!
Поздрави на всички, бъдете здрави и се пазете!
Анна Константинова
Директор на ДГ „Валентина Терешкова“