Обява

07 Май 2019
ОБЯВА
ДГ № 44 „Валентина Терешкова“ обявява конкурс за отдаване почасово под наем на помещение за  образователни  дейности:
Кът фоайе  за провеждане на школа по  английски език
Кът фоайе  за провеждане на школа по народни танциПолучаване на конкурсна документация от 03.05.2019 г. до16.05.2019 г.
Прием на документи от 03.05.2019 г. до16.05.2019 г. от 10.00 ч. до 15:00 часа в канцеларията на детското заведение.
Конкурсът ще се проведе на 17.05.2019 от 13:30 часа в ДГ № 44