От 26 май ДГ 44 постепенно възстановява..

22 Май 2020
СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,
 
Уведомяваме Ви, че ДГ №44 „Валентина Терешкова“ възстановява постепенно дейността си в условията на извънредна епидемиологична обстановка и разпространение на COVID 19, считано от 26 май 2020г./вторник/

Подновяването на посещението на дете в детската градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че ще спазват въведените Вътрешни правила за организиране на дейността й, за което се попълва и подписва декларация по образец за информирано съгласие и споделена отговорност. Формулярът може да изтеглите от сайта на детската градина v.tereshkova.com. В детската градина няма да бъдат приети деца, чиито родители не са подписали декларация!
            Желателно е да се запознаете с Вътрешните правила за възстановяване на приема на децата и организиране на дейността в новите условия.
В разделите:
„ Прием на деца“, „Организация на педагогическото взаимодействие“, „Задължения и отговорности на родителите и на персонала“ и др. ще получите представа за реда и начина на работа в новите условия на извънредна епидемиологична обстановка на разпостранение на COVID-19

Приемът на групите на 26 май на записаните деца ще се извършва на специално обособените места пред съответните входове на централна сграда при следното разпределение:
Вход 1  Централен вход- децатаот ПГб, ПГа, IIIa гр.
Вход 2 дворни площадки- децата от  Ia
Вход 3 дворни площадки – децата от IIa, IIб

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА НОСИТЕ ПРЕДПАЗНИТЕ СИ МАСКИ И ДА СПАЗВАТЕ СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ!
ПРЕДВИДЕТЕ СИ ДОСТАТЪЧНО ВРЕМЕ И ПРОЯВЕТЕ ТЪРПЕНИЕ!