Полезни съвети за малки пешеходци

31 Октомври 2018
По традиция, през месец октомври ДГ ,,Валентина Терешкова” организира седмица по пътната безопасност.От От 22 до 26 октомври се състоя Първият  етап от образователния  проект под надслов ,,Полезни съвети за малки пешеходци”. Целта на проекта е формиране на представи за уличното движение, пътните правила и умение за безопасно поведение на пешеходците. Проведени бяха редица допълнителни форми : образователни игри във всички групи с дигитални играчки и активни карти, ориентиране в звуковите сигнали, практическа ситуация на терен с пътен полицай, упражнения в тренировъчен кът със светофарна уредба. Проекта се реализира със съдействието на IV РПУ на МВР – Варна.