Празник на науката

02 Май 2022

Дните през месец април бяха посветени на темата "Земя и Космос"
Цел на фестивала е  „учене чрез игра и експерименти“.
Децата да планират и постигат практически задачи в съвместна изследователска дейност,
вдъхновена от СТЕМ подхода

„Празник на науката“ съпреживяха децата от ДГ 44“Валентина Терешкова“   в дните, посветени на темата“Земя и Космос“. В организирания STEM фестивал децата от всички групи с голям интерес и ентусиазъм влязоха в ролята на изследователи, астрономи, инженери и творци. Участието в новите нестандартни  дейности  им донесе много радост и удовлетворение.

Чрез използваните иновативни подходи : образование на открито, STEM в ДГ, учене чрез преживяване и творчески дейности учителите провокираха детската любознателност и интерес  към подобен род  занимания.

Стем фестивалът е част от дейностите  за прилагане на нови идеи и цифрови технологии в предучилищното образование, заложени  в Проекта “За здрави, щастливи и успешни деца “, по Програма“Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор“Училищно образование“,  в който участва педагогическия екип на ДГ “Валентина Терешкова“.


Изложба Art инсталаци.Художествени експонати.

 

 
Powered by emaze