ПРИЕМ 2020

01 Юни 2020
ПРИЕМ 2020
На 01.06.2020г., в 10,00ч., стартира електронната система за подаване на заявления за първа възрастова група - деца, родени през 2017 година. Заявленията се подават онлайн от родителите, а тези, които нямат възможност лично да въведат данните, ще могат да го направят на място, в централна  сграда на детската градина, в следните часове:
всеки работен ден, от 9.30ч. до 15,30ч.
Родителите, които желаят да подадат заявление на място е необходимо да спазват всички мерки за безопасност. Граждани без маски няма да бъдат допускани на територията на детската градина.
За достъп до сградата, заявителите ползват домофонната система  на централен вход- звънци "Канцелария" или "Директор".
Контактът с деца и персонал на детската градина, с изключение на директора и лицето, упълномощено да приема заявления, е абсолютно забранен.
При  придвижване на деца през входа или двора е препоръчително да се изчака  извън територията на детската градина.
Необходими данни за въвеждане в системата за електронен прием:
ЕГН на детето, трите имена/ акт за раждане /
 дата на регистрация на постоянен и на настоящ адрес на детето
 ЕГН, трите имена на родителя/ лична карта/
 подредба на желанията до 7 Детски градини
допълнителни критерии  / ако има такива/Данните, които се  въвеждат от служебното лице се предоставят лично от родителя.
 За верността на въведените данни  в регистрираното заявление  родителят носи отговорност, като се подписва след проверката им на място.