Проведена методическа среща

24 Юни 2022
ПРОЕКТ № 2020-1-BG01-KA101-078633
„За здрави, щастливи и успешни деца в ДГ“

 
Проведена методическа среща:
СПОДЕЛЯНЕ НА НОВИ ИДЕИ И РАБОТЕЩИ ПРАКТИКИ
от участие в обучителен курс във  Флоренция,Италия
 
Място: Детска градина 44“Валентина Терешкова“,Варна
Дата: 23 юни 2022
 
Модул: СТИГА ТЕОРИЯ, НЕКА ИГРАЕМ! ЗАБАВНИ ИГРИ ЗА ЦЯЛОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО
 
Участници:  млади учители от ДГ  в район Аспарухово
ДГ“Пинокио“, ДГ“Люляче“, ДГ“Горска приказка“,
ДГ„Звездица“ ДГ „Морски свят“
 
Цели:
Споделяне на опит за прилагане на добри европейски практики в образованието.
Обогатяване на методическия инструментариум на младите учители за прилагане на интерактивни методи в детската градина, приобщаване и намаляване  неравенствата чрез игра, провокиране на спонтанното творчество и насърчаване на сътрудничеството между децата в групата.

 

Made with Padlet