Психологична подкрепа

19 Март 2020
Психологична подкрепа за училищната общност във Варна чрез телефонна и онлайн линия Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” открива телефонна линия за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти. Екип на общинския център за психологична подкрепа ще поема обажданията и ще предоставя емоционална подкрепа, пространство за споделяне на емоции и преживявания, и кризисна интервенция за училищната общност във Варна. Линията за връзка с подкрепящите специалисти е възможност за преодоляване на емоционалните последици от стреса в условията на принудителна социална дистанция, предизвикана от здравната обстановка в страната. Всеки работен ден родители, деца и педагози могат да разговарят с психолозите за човешките предизвикателства, пред които са изправени при спазване на принципите за доброволност и дискретност. График и контакти: Телефонни консултации Цвета Стоянова – детски психолог, кариерен консултант · всеки работен ден от 13ч. – 15ч.; 0882 567 038 Онлайн консултации /електронна поща: Боряна Чалъкова - клиничен психолог, психотерапевт · всеки работен ден от 10ч. - 12ч.; e-mail: together.withb@gmail.com ; 0887 498 047 Марина Габровска - психотерапевт, медиатор · всеки понеделник и четвъртък от 9 .00 - 13.00ч. e-mail: together.withm@gmail.com ; 0885 911 728 Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна