Първа награда за ДГ "Валентина Терешкова"

04 Февруари 2020
Първото отличие е за практическите упражнения на правилата по БДП с деца и родители
в “Училище за пешеходци“ на Детска градина № 44 „Валентина Терешкова“, гр. Варна.
 
 На 28.01.2020 г. бяха раздадени Деветите "Годишни награди за пътна безопасност", разпределени в шест категории: 
1. Инициативи за пътна безопасност от неправителствени организации;
2. Инициативи за пътна безопасност от фирми и корпорации;
3.Инициативи за пътна безопасност от държавни институции и местни администрации;
4. Журналисти и медии, отразяващи проблемите на пътната безопасност;
5. Инициативи за пътна безопасност от учебни заведения;
6. Специална награда на служител на пътна полиция с личен принос.
Официалните гости на церемонията бяха Петя Аврамова – Министър на регионалното развитие и благоустройството, Таня Михайлова - заместник-министър на образованието и науката, Милко Бернер - Заместник-министър на вътрешните работи, Ангел Попов - Заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Народните представители Пламен Нунев, Халил Летифов, Станислав Иванов, Мануил Манев и др.
В категорията с най-много участници - "Инициативи за пътна безопасност учебни заведения", се връчиха три отличия и една специална награда:
Първото отличие бе връчено за практическите упражнения на правилата по БДП с деца и родители в “Училище за пешеходци“ на Детска градина № 44 „Валентина Терешкова“, гр. Варна.
Целта на конкурса е да се популяризират добрите практики и проекти в областта на безопасността на движението, да се споделят нови идеи и да се привличат нови партньори за каузата, както и да се създадат контакти между участниците с цел доразвиване и усъвършенстване на вече съществуващи инициативи. Основният акцент винаги ще бъде спасяването на живота и опазването на здравето ни, а не състезателното начало.