Спазвай правилата, намали скоростта!

24 Ноември 2021
Виждането на педагозите  за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата в детска градина "Валентина Терешкова"
е, че обучението по БДП трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността, започвайки от ранна възраст на детето и съпътствайки го през цялото му развитие. Затова ежегодно се подготвя Програма "Училище за пешеходци".Тази година в нея освен учебни занимания  са включени - предизвикателства към родителите, послания към водачите на МПС, творческа изложба детско творчество и др.