СТЕМ фестивал 2022

03 Май 2022
     В дните през април  децата от ДГ 44 "В.Терешкова"  направиха своите уверени първи стъпки в света на астронавтиката
и космическите начинания на човечеството!
Чрез съвместна изследователска дейност, вдъхновена от STEM подходът,  малчуганите получаваха задълбочени знания по едни от най-вълнуващите теми в космическите науки, а именно как е създадена Слънчевата система, къде в Космоса би съществувал извънземния живот, кои са космическите открития, които формираха съвременния свят и кои са техните откриватели, каква е структурата на Вселената и още много други!

Чрез използваните иновативни подходи : образование на открито. STEM в ДГ, учене чрез преживяване и творчески дейности учителите провокираха детската любознателност и интерес  към подобен род  занимания.

Стем фестивалът е част от дейностите  за прилагане на нови идеи и цифрови технологии в предучилищното образование, заложени  в Проекта “За здрави, щастливи и успешни деца “, по Програма“Еразъм+“, Ключова дейност 1, сектор“Училищно образование“,  в който участва педагогическия екип на ДГ “Валентина Терешкова“.
 


"ЗЕМЯ И КОСМОС" - вижте тук най-вълнуващите детски преживявания, научни опити, експерименти...