"Театър с мама и татко" 2018

30 Ноември 2018
По традиция през месец ноември в ДГ 44"Валентина Терешкова" се провеждат Дни на християнското семейство и младеж.
Тогава вратите на детското заведение са отворени за много и различни инициативи съвместно със семействата на малчуганите. 
В Програмата за 2018 особено внимание заслужава инициативата "Театър с мама и татко" - открити нетрадиционни педагогически ситуации, естествено продължение на проектната дейност "Книгите са приятели, книгите са учители".