Удостоверения за училищна готовност

28 Май 2020
СЪОБЩЕНИЕ

          Уважаеми родители,
 
Уведомяваме Ви, че удостоверенията за училищна готовност
 на успешно завършилите възпитаници от група „Лъвчета“ и група“Бърборино“
 при ДГ №44 „Валентина Терешкова“  ще бъдат раздадени, както следва:
       - на 29 май сутринта от 7,30- 8, 30 ч. на децата, посещаващи към момента групата
На 29 май и 1 юни от 13,00-17,00ч. на всички останали деца.
Желателно е да носите собствен химикал , тъй като свидетелствата се раздават срещу подпис на родителя.
За връщането на депозитите и заплащането на последните дължими такси ще Ви информираме допълнително.
Родители, които се нуждаят децата им да посещават детската градина за още известен период следва да подадат заявление по образец на служебната електронна поща: cdg17_ak@abv.bg .
Срок: 13,00ч. на 29.05.2020г.