"Шарен Великден в група Бърборино"

25 Април 2019
Изложба – конкурс „Шарен Великден“ и наградените, изработили красивите експонати.
Поздравления за ярките, творчески решения!
Честито!