Прием

 ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ На основание Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ
 
I. ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ:
1.Здравно- профилактична карта, попълнена от личен лекар - ръст, тегло, гръдна обиколка, алергия и други данни.
2.Еднократни (отрицателни (-)) резултати от извършено изследване не по-рано от 15 дни преди постъпване в ДГ за патогенни чревни бактерии и чревни паразити.
3.Изследване на кръв и урина - пълна кръвна картина, извършена в едноседмичен срок преди постъпване на детето в ДГ.
4.Данни от личния лекар за извършените задължителни имунизации за възрастта, съгл. Наредба 15 от 2005г за имунизациите в РБ – здравна карта и ксерокопие от имунизациите.
5.Медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.
II. ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВИТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ:
1. При отсъствие на детето по здравословни причини се представя медицинска бележка от личния лекар с диагноза и посочен период на лечение
2. При отсъствие на детето повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно със заразно болен.
3. При отсъствие на детето повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии
4. При отсъствие на детето повече от 2 месеца се прави еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии
Забележка – дните се смятат за календарни в системата на МЗ

 Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски градини на територията на ОБЩИНА ВАРНА