Свободни места


19.03. 2019
1 свободно място за родени през 2013г.19.03. 2019
1 свободно място за родени през 2015г.
19.03.2019
Класиране
родени 2015  №522

7.03.2019
1 свободно място за родени през 2015г.
 
 
25 юни, 2018
Детска Градина 44 "Валентина Терешкова" Варна

Класиране

родени през 2014

 
рег. № Брой предимства
1 619 0
2 617 0
3 620 0


 родени през  2013 година
 
регистр. № Брой предимства
1 618 0
2 621 0
3 622 0